Raspored aktivnosti za studeni 2018.

studeni 2018.

1          Č Svi Sveti

Svete mise: Sveti Frane: 8.00, 10.00, 11.30 i 19.00 sati; Sustipan: 11.00 sati.

2          P Dušni dan

9.00: Posjet bolesnicima

Sustipan: misa u 16.00 sati; poslije mise obred odrješenja za sve preminule sahranjene na Spomen-groblju Sustipan

3          S Spomen svih vjernih mrtvih Franjevačkoga reda

11.00: Susret ministranata; proba dječjega zbora

4          N 31. nedjelja kroz godinu

09:00: Kaštelet

5              P 20.15: Župna kateheza (I. i II. razred SŠ)
6              U 16.00/17.00: Župna kateheza (III. razred OŠ)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

7              S Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (od 8 do 18 sati)

Sveti Frane: Susret Marijine legije

8              Č Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (poslije večernje mise)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

9              P Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (prvi petak u mjesecu: za duhovna zvanja)
10             S 11.00: Susret ministranata; proba dječjega zbora
11          N 32. nedjelja kroz godinu
12             P 20.15: Župna kateheza (I. i II. razred SŠ)
13 U 16.00/17.00: Župna kateheza (III. razred OŠ)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

14   S Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (od 8 do 18 sati)

Sveti Frane: Susret Marijine legije

Hodočašće u Šibenik (sv. Nikola Tavelić), polazak u 15 sati

15              Č Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (poslije večernje mise)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

16            P 19.30: Susret čitača
17           S 11.00: Susret ministranata; proba dječjega zbora
18          N 33. nedjelja kroz godinu

09:00: Kaštelet

19             P 20.15: Župna kateheza (I. i II. razred SŠ)
20            U 16.00/17.00: Župna kateheza (III. razred OŠ)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

 21            S Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (od 8 do 18 sati)

Sveti Frane: Susret Marijine legije

22              Č Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (poslije večernje mise)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

23            P  
24            S 11.00: Susret ministranata; proba dječjega zbora
25          N 34. nedjelja kroz godinu – Nedjelja Krista Kralja
26            P 20.15: Župna kateheza (I. i II. razred SŠ)
27        U 16.00/17.00: Župna kateheza (III. razred OŠ)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

28              S Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (od 8 do 18 sati)

Sveti Frane: Susret Marijine legije

29              Č Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM, od 29. studenoga do 7. prosinca, (I)

  • 18.15: molitva svete krunice i pobožnost Devetnice
  • 19.00: sveta misa s prigodnom homilijom

Sustipan: Susret Kraljice mira

Sveti Frane: Euharistijsko klanjanje (poslije večernje mise)

19.30: Proba samostanskoga pjevačkog zbora

30          P Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (II)

19:45: Lectio divina (II)