RASPORED ISPOVIJEDANJA, ČITANJA, OBVEZA ZA ŽPV NA BLAGDAN SV. ANTE

Raspored ispovijedanja na blagdan svetoga Ante

 

 

5.45-7.00: fra Teofil, fra Kruno

 

7.00-8.30: fra Nikola, fra Žarko M.

 

8.30-10.00: fra Ivica Martinović, fra Gracijan

 

10.00-11.30: o. Stipo Balotinac, don Mihael

 

11.30-13.00: fra Teofil, fra Kruno

 

15.00-16.00: don Tomislav Čubelić., don Darko Matijević

 

16.00-17.30: fra Žarko M., fra Gracijan,

 

17.30-19.00: fra Kruno, fra Teofil

 

19.00- 20.30: fra Nikola, don Tomislav

 

 

 

 

 

 

Raspored čitača na sv. Antu

 

6.00: Zrinka Stanojević

7.00: Jelena Burazin

8.00: Neda Križanović

9.00: Tiho Burazin

10.00: Neda Franičević

11.00: Ivana Čolak

12.00: Jasna Blažević

 

15.00: Mirela Martić

16.00: Irena Ćaleta, Tonči Ćukušić

17.30: Tihomir Burazin, Dražena Peović

19.00: Neda Križanović, Daniela Marasović Krstulović

21.00: Ana Kandijaš

 

Svijeće: Brigu oko svijeća vode Frano i Filip Parat

 

Svijeće prodaju:

Kod Trumbića:

 

06.-9.00: Neda Križanović

09.00-13.00: Jasna Blažević

13.00-16.00: Neda Križanović

16.00-18.30: Mirela Martić

18.30-21.00: Milka Jukić

 

U drugom kutu:

 

06.-9.00: Milka Jukić

9.00-10.30: Neda Franičević

10.30-13.00: Ivana Čolak

16.00-18.30: Anka Pudar

18.30- 20.30: Miro Peović

 

Svete mise:

Jelena Burazin i č. s. Vedrana (cijeli dan)

 

Brigu oko radnika vode Zvone Franičević i Tiho Burazin

Previous post:

Next post: