SVIJEĆNICA – DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA

U četvrtak, 2 veljače 2017. je Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica.  U našoj crkvi svetoga Frane svete mise su u 7.30 i 19 sati.  Kako je to i dan posvećenog života  pozivamo sve na molitvu za osobe koje su se na poseban način posvetile Bogu.  Za vrijeme svih svetih misa blagoslovit ćemo svijeće, a prije večernje svete mise u klaustru ćemo obaviti blagoslov svijeća te u procesiji ući u slavlje svete mise.

Previous post:

Next post: