Post image for TE DEUM – sveta misa zahvalnica

TE DEUM – sveta misa zahvalnica

Zadnji dan građanske godine lijepo se vratiti  unatrag i pogledati što smo uz Božju milost postigli  ali i pogledati gdje smo sada kao pojedinac i kao župna zajednica.

Na svetoj misi 31.12. 2014. u 19 sati, budimo zahvalna djeca koja će znati Bogu zahvaliti za sve što je učinio za nas i naše i zamoliti njegovu milost i svjetlo da nas prate i ubuduće.

Župnik fra Žarko Relota će izložiti i pastoralno izvješće za župu sv. Stjepana pod Borovima.

Na Novu Godinu 2015. svete mise su po slijedećem rasporedu

9.00 Sv. Frane

10.30 Sv. Frane

11.00 Sustipan

12.00 Sv. Frane

19.00 Sv. Frane

Previous post:

Next post: