Sakrament krsta

Krštenje je temeljni sakrament Crkve. Po krštenju postajemo članovi Crkve – Djeca Božja. Prije podjeljivanja sakramenta krštenja svakoga petka organiziramo pripravu za roditelje i kumove u 18 sati u Župnom uredu. U župi krštenja organiziramo redovito nedjeljom vezano uz svete mise, ili prema dogovoru. Krštenja je potrebno dogovoriti barem 10 dana ranije u župnom uredu. Po mogućnosti pripremiti rodni list djeteta radi upisa u matične knjige krštenih, te pripremiti Posvjedočenje za kumove da mogu kumovati.