• Samostan sv. Frane
  Samostan sv. Frane na splitskoj rivi
 • sv. Stjepan
  Crkva sv. Stjepana pod borovima
 • sv. Križ
  crkva sv. Križa u Meštrovićevom kašteletu
 • Gospa Žalosna
  crkva Gospe Žalosne na Kašjunima

Gospodin ti dao svoj mir!

Svemogući vječni Bože,
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.