Nova zajednica svetoga Frane na Obali

Tijekom mjeseca srpnja izvršene su primopredaje služe gvardijana samostana svetoga Frane na Obali i Župe sv. Stjepana pod Borovima između fra Krunoslava Kemića, vikara samostana, fra Žarka Relote, župnika, i fra Martina Jakovića, novoga gvardijana i župnika. U samostan su pristigla i trojica novih fratara: fra Bernardin Filinić, fra Damjan Glavaš i fra Josip Ivanović, župni vikar.

Fratrima koji su djelovali na dobro povjerene im zajednice vjernika iskreno zahvaljujemo, a pristiglima želimo obilje Božjega blagoslova u radu na njivi Gospodnjoj.