Misa zahvalnica na kraju 2018. godine

Svetu misu zahvalnicu “Te Deum” u crkvi sv. Frane u 19 sati predslavio je gvardijan i župnik fra Martin Jaković u koncelebraciji sa župnim vikarom fra Josipom Ivanovićem.

U svojoj homiliji fra Martin je istaknuo: 

“Ako bismo večeras na kraju ove građanske godine htjeli pošteno srediti svoje račune s Bogom morali bismo odgovoriti na dva pitanja. Prvo: Što smo od Boga primili? Drugo: Što i kako smo mu za primljeno uzvratili?

Završit ćemo godinu moleći oprost za tolika loša uzvraćanja na milost, za sve one trenutke kada je Isus bio uz nas, a nismo ništa učinili da ga vidimo, dopustivši mu da ode. Ujedno, završit ćemo godinu zahvaljujući Gospodinu na beskrajnom milosrđu koje je imao prema nama i na bezbrojnim dobročinstvima koja nam je darovao, od kojih su mnoga ostala nepoznata. Zajedno s kajanjem i zahvalom donesimo također i odluku da ćemo ljubiti Boga i boriti se da steknemo kreposti i iskorijenimo mane.

Odgovorimo večeras sami sebi iskreno koliko smo svjesni primljenih Božjih dobročinstava i koliko je Bog mogao biti zadovoljan s našim životom i radom u protekloj godini? Pogledajmo večeras svu ovu Božju dobrotu koju nam je kroz proteklu godinu učinio  i nemojmo biti nezahvalni nego mu recimo iskreno „Hvala za sve!“

Hvala ti, Bože, na tvojoj ljubavi, dobroti, velikodušnosti. Vodi nas putem spasenja i daj da ti budemo zahvalni za dar života i ljubavi.”

Poslije popričesne molitve fra Martin je iznio Pastoralno izvješće na kraju 2018. godine nakon kojega je svečano otpjevan “Tebe Boga hvalimo”.