Postulanti u Samostanu

U samostanu sv. Frane na Obali od 19. do 24. veljače boravili su postulanti Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konvetualaca, koji godinu postulature provode u samostanu sv. Frane na Cresu pod vodstvom odgojitelja fra Josipa Petonjića. Tijekom svojega boravka imali su priliku upoznati povijest Grada Splita, splitskoga samostana (fra Damjan Glavaš) i Župe sv. Stjepana pod Borovima. Fra Bernardin Filinić održao je ciklus predavanja o povijesti crkve, a fra Josip Ivanović o liturgiji.

U subotu 23. veljače posjetili su Međugorje, franjevački samostan u Mostaru te Široki Brijeg, a u nedjelju su sudjelovali u svečanoj asistenciji u euharistijskom slavlju koje je predvodio nadbiskup Marin Barišić.

Ove mladiće uključimo u svoje molitve kako bi se učvrstili u svojemu odgovoru na Božji poziv.