III. utorak

Treći utorak, 2. travnja, u nizu pobožnosti „13 utoraka“ pred blagdan sv. Antuna Padovanskoga predslavio je don Ante Rako, sudac Crkvenog interdijecezanskog suda u Splitu, u koncelebraciji sa župnikom i gvardijanom fra Martinom Jakovićem.

Po završetku svete mise uslijedile su pjevane litanije sv. Antuna za vrijeme kojih su vjernici imali priliku pristupiti k relikvijama Svetca svega svijeta koje se čuvaju u samostanu sv. Frane.