Pastoralno i Ekonomsko vijeće je savjetodavno tijelo koje zajedno sa župnikom planira i koordinira pastoralnim aktivnostima župne zajednice. Okuplja se jednom mjesečno.